CADRU LEGISLATIV

          

 • Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.195/2005  privind Protecția Mediului 
   ( publicată în M.O.586 din 06.07.2006)

 •  HG nr. 1213/06.09.2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
  ( publicat in M.O. nr.802/25.09.2006)

 • HG nr. 1705/14.10.2004 (M.O. nr. 970/22.10.2004) pentru modificarea art. 5 alin. (2) din HG nr. 918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

 •  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe ( publicat in M.O. nr. 707/05.08.2004).

 •  OM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu (publicat in M.O. nr. 52/30.01.2003), cu modificari prin Ordinul nr 210/2004 ( publicat in M.O. nr. 309/07.04.2004) si Ordinul nr. 1037/2005 (publicat in M.O. nr. 985/07.11.2005).

 • OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etalpelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (publicat in M.O. nr. 52/30.01.2003). 

 •  OM nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (publicat in M.O. nr. 31/11.01.2005).

 •  OUG nr. 152/2005  privind prevenirea  si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea nr.84/2006 (publicata in M.O. nr 327/11.04.2006).

 •  OM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (publicat in M.O. nr. 800/13.11.2003).

 • OM nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (publicat in M.O. nr. 1091/05.12.2005).

 • OM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu (publicat in M.O. nr. 43/19.01.2004).;

 • OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană (publicat in M.O. nr. 206/09.03.2004).;

 • OM nr. 566/2003 pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment și var (publicat in M.O. nr. 689/01.10.2003).;

 • OM nr. 37/2003 pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei și hârtie (publicat in M.O. nr. 247/10.04.2003).

 • HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina (publicata in M.O. nr. 348/29.06.2001), ) modificata si completata prin HG nr. 893/2005 (publicata in M.O. nr. 783/29.08.2005).

 •  HG nr.1339/27.09.2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii  

 •  OM nr. 859/2005 pentru aprobarea unor ghiduri (ghiduri COV) (publicat in M.O. nr. 888/04.10.2005).

 •   HG nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (publicata in M.O. nr. 120/25.02.2003).

 •  OM nr. 142/25.02.2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (publicat in M.O. nr. 191/04.03.2004);

 •   OM nr. 1084/22.12.2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și respectiv, a accidentelor majore produse (publicat in M.O. nr. 118/10.02.2004);

 •   OM nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase (publicat in M.O. nr. 460/31.05.2005) 

 •  HG nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere (publicata in M.O. nr. 365/29.05.2003), modificata si completata prin HG nr. 322/2005 (publicata in M.O. nr. 359/27.04.2005)

 • OM nr. 347/2004 privind „Modelul de notificare a autorităților publice de protecție a mediului privind limitarea funcționării instalațiilor mari de ardere”, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie, conform prevederilor HG nr. 541/2003 (publicat in M.O. nr. 786/26.08.2004);

 • OM nr. 712/24.09.2003 al MAPAM, nr. 199/2003 al MEC și nr. 126/2004 al MAI pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere (publicat in M.O. nr. 145/26.08.2004);