LEGISLAȚIA MEDIULUI

LEGISLAȚIA DE BAZĂ

 Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind Protecția Mediului 
( publicat în Monitorul Oficial nr.586 din 06.07.2006) 
    

Ordinul M.M.D.D nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora 
( publicat in Monitorul Oficial nr.629 din 13.09.2007).