Înapoi la pagina de start

 

ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

INFORMAȚII DE MEDIU

se pot solicita în scris la sediul Agenției de Protecție a Mediului Bihor sau prin e-mail


"Drepturile cetățenilor ,conform H.G. 878/2005 la informația de
mediu"

G h i d u r i

INFORMAȚIE FURNIZATĂ LA CERERE

INFORMAȚIE DISEMINATĂ

Informații de mediu deținute de APM Bihor

Informații  de mediu deținute de alte autorități publice

ONG-urile, 
persoanele fizice / juridice care dețin informații de mediu pentru A.P.M. Bihor

Lista informațiilor despre mediu Lista informații mediu alte autorități

Lista informatii mediu persoane fizice/juridice

Date caracteristice ONG-uri, persoane fizice-juridice

a) Legislația privind mediul sau în legătură cu mediul:

Legislație de mediu

Acquis -ul comunitar

Procedura de infringementPropunere de strategie și directiva-cadru pentru 
protecția solului


Eticheta ecologică

Directiva 2003/87/CE EU-ETS

 

 

 Informații despre mediu mai pot fi solicitate și de la autoritățile publice  de mediu enumerate mai jos :

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

 

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

 

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

 

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

 

Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj

 

b) Politicile, planurile și programele în legătură cu mediul:


Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului


Planul local de acțiune pentru protecția mediului al județului Bihor 2008 (PLAM)


Raport privind stadiul de implementare PLAM 2008 -semestrul II

Planul de dezvoltare al judetului Bihor pe anul 2008 

POS Mediu

c) Rapoartele progreselor privind implementarea legislației și politicilor de mediu:

Plan de măsuri prioritare-Cap.22 Mediu 2008

 

d) Date din monitorizarea activităților ce afectează sau pot afecta mediul:

Registrul EPER 2004

Registrul EPER 2005

Registrul EPER 2006


Registrul EPER 2007

Obiective SEVESO județul Bihor

e) Avize, acorduri și autorizații de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului:

Informații E.I.A.

Planuri și Programe supuse procedurii SEA

Lista societatilor autorizate cu program de conformare

Anunțuri, Dezbateri publice,Decizii emitere autorizații

 

f) Rapoartele la studiile de evaluare al impactului asupra mediului:

Studii de impact

 

Înapoi la pagina de start