LISTA INFORMATIILOR DE MEDIU DETINUTE DE 
A.P.M. BIHOR
 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

Sediu: B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259- 444590; 0259-406588

Adresă : e-mail : apm@apmbh.ro

Adresă pagină de internet: www.apmbh.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Relaţii Publice şi Comunicare,Planuri,Proiecte,Programe

Nr. Telefon/fax: 0259/406607

Adresă : e-mail :politici_locale@apmbh.ro

Persone de contact: Felicia Enache ; Loredana Tirţ

 

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

Informatii privind calitatea mediului si presiuni asupra mediului

Raport anual privind starea mediului 2005,2006; 2007

Rapoarte lunare privind starea mediului 2008

A1, A2, A3, A4, A5, A6

Pe suport hârtie               
Electronic: 
http://www.apmbh.ro/rapoarte.mediu.htm

 

 

Activitatile desfasurate in cadrul tuturor compartimentelor 

Raport anual al activitatii APM Bihor

       B11   

Pe suport hârtie               
Electronic:    
http://www.apmbh.ro/rapoarte.mediu.htm

Buletine informative săptămânale privind starea mediului

Starea elementelor de mediu

   A1, A2, A5

Pe suport hârtie               
Electronic 

Documentatii privind emiterea autorizatiilor de mediu, acordurilor de mediu, avizelor de mediu in vederea obtinerii autorizatiilor de construire, avizelor de mediu pentru privatizare.

Avize,acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Suport hârtie               
(arhivat)

Proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului (EIA) analizate in cursul anului 2004, 2005, 2006.

Avize,acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Suport hârtie               
 
Suport electronic:

http://www.apmbh.ro/informatiieia.htm

Decizii de emitere a autorizatiilor de mediu pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului conf. Ord.1798/2007

Avize,acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Suport hârtie               
Suport electronic
http://www.apmbh.ro/anuntinformediu.htm

Rapoarte la studii de evaluare al impactului asupra mediului: -Studii de impact        -Dezbateri publice       

 

Avize,acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Suport hârtie  
 Suport electronic 
http://www.apmbh.ro/anuntinformediu.htm

 

Registru de evidenta a :        
- autorizatiilor de mediu;     
- acordurilor de mediu;      
- avizelor de mediu pentru construire  
- avizelor de mediu pentru privatizare.

Avize, acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Consultare registru la sediul APM Bihor

Lista persoanelor fizice si juridice atestate la nivel de judet in vederea elaborarii bilanturilor de mediu si a studiilor de impact

Avize, acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Suport hârtie               

  Suport electronic
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/evaluare_impact/Lista_atestati.doc

Lista instalaţiilor IPPC in judetul Bihor 

 

Avize, acorduri si autorizatii de mediu

        B6

Hartie                                                       Electronic:
http://www.apmbh.ro/inventarIPPCBH.xls

 

Lista  obiectivelor SEVESO - judetul Bihor

Avize, acorduri si autorizatii de mediu

B6

Hartie                                                       Electronic
http://www.apmbh.ro/informediu.htm

 

Reteaua de monitorizare a calitatii aerului in jud. Bihor

Aerul si atmosfera

A1

Hartie                                                       Electronic:
http://www.apmbh.ro/atmosfera1.html

Regulamentul Schemei de management de mediu şi
audit (EMAS)
Avize, acorduri si autorizatii de mediu B6 Hartie                                                       Electronic
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/controlul_poluarii/emas.htm

Registrul poluantilor (EPER) emisi in jud. Bihor

Aerul si atmosfera

A1

Hartie;  
Electronic
http://www.apmbh.ro/informediu.htm

Arii naturale protejate din judetul Bihor

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

Suport hartie
Electronic:

http://www.apmbh.ro/listariiprotejate.htm

Lista ariilor protejate atribuite in custodie in jud. Bihor

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

  Suport hartie
 
Electronic
  
http://www.apmbh.ro/listariiprotejate.htm

Lista ariilor protejate care aşteaptă custozi

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

Suport hartie
 
Electronic
http://www.apmbh.ro/19arii.doc

Fise standard de caracterizare a ariilor naturale protejate din judetul Bihor;

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

  Suport hartie  Electronic:protectia_naturii@apmbh.ro 

Lista habitatelor de interes comunitar

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

Suport hartie
 
Electronic

www.apmbh.ro

Lista speciilor de floră şi faună care se regasesc pe listele de interes comunitar şi naţional;

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

Suport hartie
 
Electronic

www.apmbh.ro

Flora si fauna - Lista rosie a jud. Bihor

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

A4

Suport hartie

  Electronic

http://www.apmbh.ro/flora.htm

Lista autorizatiilor emise pentru agentii economici care au ca obiect de activitate recoltarea, achizitionarea si comercializarea pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica;

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componentele sale

B6

Suport hartie

  

Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al judeţului Bihor (2008-2013);

Planuri si programe de actiune

                              B11

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/plam2008

Legislatie de baza in domeniul protectiei  mediului

Legislatie

B10

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/informediu.htm

Planul de dezvoltare al jud. Bihor 

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/Plan_dezvoltare.doc

Angajamente asumate in procesul de negociere cu U.E.
 la cap. 22 - Mediu, pentru jud. Bihor

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/
angajamente.htm

Planul de măsuri prioritare  cap.22 – Mediu pentru anul 2008

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/informediu.htm

Fise proiecte de mediu din judetul Bihor ;

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie
Electronic

Programe de finantare de pre-aderare ale U.E: PHARE, ISPA, SAPARD

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie 
Electronic
http://www.infoeuropa.ro

Lista cu ONG-urile active pe linie de protectie a mediului din judetul Bihor

 

 

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/informediu.htm

Documente de relatii publice (conferinte de presa, comunicate de presa, brosuri, pliante,formulare solicitare informatii, reclamatie administrativa, etc.)

Planuri si programe de actiune

B11

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/index

Planul Regional pentru Gestiunea Deseurilor Planuri si programe de actiune

B11

 

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/noutdeseu

Lista societatilor comerciale care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor industriale reciclabile;

Deseuri

B5

Suport hartie
Electronic

Lista organizaţiilor colective autorizate în domeniul gestiunii DEEE

Deseuri

B5

Suport hartie
Electronic
www.anpm.ro

Inventare privind gestionarea deseurilor (uleiuri uzate, acumulatori, hartie, deseuri spitalicesti, ambalaje, anvelope, PCB)

Deseuri

B5

Suport hartie

Formulare raportare deseuri

Deseuri

B5

Suport hartie
Electronic
http://www.apmbh.ro/formuldeseu.html