LISTA INFORMATIILOR DE MEDIU DETINUTE DE PERSOANE FIZICE, JURIDICE

2008

 

Anul de raportare: 2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : S.C. FIBROCIM S.A ALESD

Sediu: str T. Vladimirescu nr 73,Alesd

Nr. Telefon / fax: 0259-349779; fax:  0259-349780

Adresă : e-mail : fibrocim@rdslink.ro

Adresă pagină de internet:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-349779; fax:  0259-349780

Adresă : e-mail : : fibrocim@rdslink.ro

Persone de contact: Hadadea Gavril

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Continut de pulberi azbest,pulberi totale

Aerul si atmosfera

A1

Trimestrial la cerere, conform legii

2.

Indicatori calitativi ape uzate evacuate

Apa

A2

Lunar la cerere, conform legii

3.

Indicatori calitativi ape menajere evacuate

Apa

A2

Trimestrial la cerere, conform legii

4.

Evidenta deseurilor

Deseuri

B5

Lunar la cerere, conform legii

 

Anul de raportare: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC MARALEMN PROD SRL  ORADEA

ADRESA: MATEI CORVIN, NR. 402 Oradea

TEL/FAX: 0259-427.456: FAX: 0259-412.845

EMAIL:  maralemn@rdslink.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:

 

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp.Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-427.456: FAX: 0259-412.845

Adresă : e-mail : maralemn@rdslink.ro

Persoane de contact:  Vasut Viorel

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Deseurile rezultate din procesul tehnologic si modul de gestionare a acestora.

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

2

Gestionarea si recuperarea ambalajelor

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

3

Gestiunea deseurilor

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

4

Ambalaje metalice utilizate

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

5

Prevenirea si combaterea poluarii accidentale

Plan de combatere a poluarilor accidentale

B 11

De luni-Vineri intre orele 08-15

6

Ambalaje importate in anul 2004

Evidenta ambalaje

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

7

Ambalaje corespunzatoare productiei pe anul 2004

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

8

Cantitatea de ambalaje aferenta produselor importate in anul 2004.

deseuri

B5

De luni-Vineri intre orele 08-15

9

Evaluarea riscului pentru mediu si sanatate

Raport substante chimice utilizate(H.G 2427/2004)

B 1

De luni-Vineri intre orele 08-15

10

Arderea combustibililor pentru generarea de caldura,abur si energie electrica 

Raport   

B 2

De luni-Vineri intre orele 08-15

11

Emisii din procesele industriale

Aerul si atmosfera  

A 1

De luni-Vineri intre orele 08-15

12

Surse stationare de combustie

Chestionar

B 1

De luni-Vineri intre orele 08-15

13

Colectarea datelor cazane

Chestionar

B 1

De luni-Vineri intre orele 08-15

14

Punerea in functiune a folosintei de apa

Notificare

B 8

De luni-Vineri intre orele 08-15

15

Avize, acorduri, autorizatii 

Autorizatie mediu

B 6

De luni-Vineri intre orele 08-15

16

Ape uzate vidanjabile

Buletine de analize

A 2

De luni-Vineri intre orele 08-15

 

Anul de raportare: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA BUCURESTI SUC.BIHOR -STEI

ADRESA: str.Cuza-Voda nr 9,Stei

TEL/FAX: 0259/332401

EMAIL: bihor@cnu.ro

ADRESA PAGINA INTERNET

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259/332401

Adresă : e-mail : : bihor@cnu.ro

Persoane de contact: Borza Gabriela

 

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

 

1

Calitatea apelor scurse  de pe galerii care se deverseaza in Crisul Baita.

Parametrii normati: -pH, reziduu fix, suspensii

A2

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

2

Calitatea apelor care se scurg din galerii (zona controlata)

Parametrii normati: -pH, reziduu fix, suspensii, uraniu natural.

A2

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

3

Calitatea solului din zona controlata a Sucursalei Bihor.

Uraniu natural, Radiu

A3

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

4

Deseurile rezultate in urma procesului de productie se valorifica,se stocheaza temporar sau definitiv.

Deseuri de fier vechi, slam carbid, acumulatori, uleiuri, anvelope si deseuri menajere.

B5

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

5

Activitatea de laborator utilizeaza diverse tipuri de substante si preparate chimice periculoase.

Substante toxice si periculoase

B1

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

6

Monitorizarea calitatii mediului.

Gazele cu efect de sera, rezultate in urma arderii combustibilului lichid de la centrala termica.

A1

Pot fi consultate la sediul Sucursalei Bihor.

7

Refacerea ecologica a mediului in zona Suc.Bihor

Program de conformare cu lucrari de refacere a mediului unde sunt implicati toti factorii de mediu: sol, apa.

B11

Programul de conformare se afla la sediul Suc.Bihor cu sumele alocate pentru fiecare obiectiv in parte.

8

Respectarea masurilor din autorizatiile existente

Autorizatie mediu, acord de mediu.

B6

Programul de conformare se afla la sediul Suc.Bihor cu sumele alocate pentru fiecare obiectiv in parte.

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC UAMT SA ORADEA

ADRESA: Str Uzinelor nr 8,Oradea

TEL/FAX: 0259/451026; fax: 0259/462066

EMAIL: uamt@rdslink.ro

ADRESA PAGINA INTERNET: www.uamt.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-451026; fax: 0259/462066

Adresă : e-mail : : uamt@rdslink.ro

Persone de contact: Cighir Flavia

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Analize la apa uzata pre-epurata(tratare/neutralizareape acido cromice si/sau alcalino-cianurice),la statia de preepurare precum si tratari de ape la Atelier Tratamente Termice si atelier Reparatii stivuitoare.

Centralizator analize apa uzata preepurata.

A2

Suport hirtie si/sau format electronic

2

Analize la apa evacuata (evacuare generala)pentru urmatorii indicatori:Cr6+, Cr3+,  CN -Cu2+,Zn2+,Ni2+,pH,Cl2,    (SO3)2-.

Centralizator analize apa uzata evacuata.

A2

Suport hirtie si/sau format electronic

3

Gestiunea lunara a deseurilor in unitate (metalic feros,span feros,neferoase,namol,plastice,hartie si carton,uleiuri uzate,deseuri de ambalaje)pe cantitati generate,valorificate/eliminate,stocate.

Evidenta gestiune deseuri.

B5

Suport hirtie si/sau format electronic

4

Gestiunea lunara a uleiurilor uzate,acumulatori uzati,anvelope uzate,carton si hartie,cauciuc,materiale plastice,pe cantitati generate,valorificate,stocate,precum si cantitati cumulate pina la data respectiva.

Evidenta gestiunii uleiurilor uzate,a acumulatorilor uzati,anvelopelor uzate,hartie si carton,cauciuc,materiale plastice.

B5

Suport hirtie si/sau format electronic

5

Gestiunea lunara a ambalajelor corespunzatoare productiei si cantitatilor de amabalaje si deseuri de ambalaje(metalice,plastice,hartie).

Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

B5

Suport hirtie si/sau format electronic

6

Consumul lunar de substante si preparate chimice periculoase utilizate in productie(ac.clorhidric,ac. azotic,hidroxid de sodiu,cianura de potasiu,ahidrida cromica,agenti de luciu etc).

Evidenta consumului de substante si preparate chimice periculoase

B1

Suport hirtie si/sau format electronic

7

Declaratia lunara privind obligatiile de plata la veniturile Fondului de Mediu.

Declaratia privind Fondul de Mediu.

B10

Suport hirtie si/sau format electronic

8

Investitiile de mediu lunare,realizate de unitate (masuri din Program de conformare/alte masuri). 

Situatia investitiilor de mediu

B11

Suport hirtie si/sau format electronic

9

Monitorizare emisii in atmosfera rezultate din procesele de productie ale sectiilor/atelierelor,precum si monitorizarea imisiilor la limita incinta -Camin de nefamilisti.

Monitorizare emisii poluanti in atmosfera, precum si monitorizare imisii.

A1

Suport hartie

10

Monitorizarea cantitatii de apa utiizata(captata din surse proprii) si a cantitatii de apa evacuata la reteaua RA Apa Canal Oradea.

Cantitatea de apa utilizata si evacuata din unitate.

A2

Suport hirtie si/sau format electronic

 

Anul de raportare: 2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: S.C. HELIOS S.A AŞTILEU

Adresa: Loc. Aştileu, Str. Principală nr. 236, Judeţul Bihor

Nr. telefon/fax: 0259/349.020 ;0259/349.019

Adresa e-mail: mediu@heliossa.ro

Adresa pagină de internet: www.heliossa.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căreia i se poate solicita informaţia: Birou Protecţia Mediului

Nr. telefon/fax: 0259-349.020 / 0259-349.019

Adresă e-mail:

Persoană de contact: Bogdan Rodica

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Generare deşeuri, cantităţi, valorificare

Gestiune lunară a deşeurilor

B5

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

2.

Investiţiile de mediu care se fac lunar precum şi valoare lor efectivă

Investiţii de mediu

B12

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

3.

Calitatea apei potabile şi a apelor uzate epurate

Parametrii ape potabile şi ape epurate

A2

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă

Denumire

Cod

4.

Cantităţile de noxe eliminate anual

Monitorizarea poluanţilor de gaze şi pulberi

A1 B1

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

5.

Program de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi incendiilor

Plan Intern de urgenţă

Raport de securitate

B11

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

6.

Documentele care au stat la baza obţinerii Autorizaţiei Integrate de Mediu

Bilanţ de Mediu

Raport de amplasament

B6

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

7.

Măsuri scadente din Programul de Acţiuni

Raportare investiţii

B 12

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

8.

Intrările de substanţe periculoase

Monitorizarea substanţelor periculoase

B6

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

9.

Compoziţia solului şi a subsolului în zona depozitelor de motorină şi a uleiului şi a gospodăriei de păcură

Monitorizarea indicatorilor

A3

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţie.

10.

Plata Fondului de Mediu

Declaraţie privind plata Fondului de Mediu

 B10

Informaţile de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC SINTECO IND. SA VOIVOZI

ADRESA: Str.Minerilor nr 610/B,Voivozi ;str Eforiei nr 15 Oradea

TEL/FAX:  0259-412939;  fax: 0259-418679.

EMAIL: felician@rdsor.ro

ADRESA PAGINA INTERNET

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax:  0259-412939;  fax: 0259-418679.

Adresă : e-mail : felician@rdsor.ro

Persoane de contact: Reteg Gizela

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Gestiunea deseurilor in unitate.

Deseuri: -ambalaje de hartie, ambalaje de material plastic, ambalaje metalice, deseuri menajere.

B5

De Luni-Vineri intre orele 9-15, la sediul unitatii.

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC ZAHARUL ORADEA SA

ADRESA: Sos.Borsului km 3,Oradea

TEL/FAX: 0259-307000; int.141;  fax: 0259-443615.

EMAIL:

ADRESA PAGINA INTERNET: www.diamant.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-307000; int.141;  fax: 0259-443615.

Adresă : e-mail :

 Persoane de contact: Monica Botău

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Evidente gestiune deseuri

fise gestiune deseuri

B5

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

2

Evidente debite apa captate

Centralizator debite apa captata

A2

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

3

Evidente analize ape preepurate

Centralizator analize ape preepurate evacuate

A2

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

4

Evidente analize emisii in atmosfera

 

A1

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

5

Evidente analize imisii in atmosfera

Centralizator analize imisii

A1

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

6

Evidente analize namoluri

Centralizator analize namoluri

B5

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

7

Plan investitii de mediu

Centralizator investitii mediu

B11

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

8

Autorizatie de G.A.

Autorizatie de G.A.

B6

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

9

Autorizatie de P.M

Autorizatie de P.M

B6

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

10

Bilanturi de mediu nivel I si II

Bilanturi de mediu nivel I si II

B6

Sediul societatii, compartimentul de P.M. zilnic orele 9 - 15

Anul de raportare:2008

Denumirea agentului economic care completează formularul : S.C. PLASTOR S.A.

Sediu Calea Clujului nr.175, Oradea, 410546, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259- 207100; 0259-470048

Adresă : e-mail : office@plastor.ro

Adresă pagină de internet: www.plastor.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon/fax : : 0259- 207100; 0259-207143

Adresă : e-mail :mei@plastor.ro

Persone de contact: ing.Lupse Ana

Nr.

crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei1

Descriere succintă2

Denumire

Cod3

1.

Managementul cantitativ şi calitativ al deseurilor

 

 

 

Gestiune deseuri 

B5

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-15.00

 

Anul de raportare : 2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : SC BǍITA SA ŞTEI

Sediu: Str. Cuza-Vodă, nr. 9, Ştei, Jud. Bihor

Nr. tel./fax: 0259/332.237 ; 0259/332.516

Adresă : e-mail : scbaita@yahoo.com

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia I se poate solicita informaţia : COMPARTIMENT MEDIU

Sediu: Str. Cuza-Vodă, nr. 9, Ştei, Jud. Bihor

Nr. tel./fax: 0259/332.237 ; 0259/332.516

Adresă : e-mail : scbaita@rdslink.ro

Persoane de contact : Inişconi Angela

Nr.

Crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL. DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei

Descriere succintă2

Denumire

Cod3

 

1.

 

Controlul  emisiilor şi imisiilor de noxe din punctele de

 lucru

Indicatori calitativi

A1

Toate  informaţiile  sunt accesibile    în forma   prelucrată la

 nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

2.

 

Controlul cantitativ şi calitativ al apelor uzate de la Uzina de prepararee

 

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor uzate

 

A2

Toate  informaţiile privind cantitatea şi calitatea apelor uzate  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic . Se raporteazâ lunar la APM Bihor

 

3.

 

Managementul cantitativ şi calitativ al apelor evacuate de la Iazul de decantare in emisarul Crişul Bǎiţa

 

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor evacuate

 

A2

Toate  informaţiile privind cantitatea şi calitatea apelor evacuate  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic. Se raporteazǎ lunar la APM Bihor

 

4.

 

Date statistice privind stabilitatea  Iazului de decantare Fînaţe

 

Indicatori cantitativi ai apelor din foraje

 

A3

Toate  informaţiile privind cantitatea  apei in foraje  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

5.

 

Poluări accidentale  la nivel de unitate

 

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor

 

A2

Toate  informaţiile privind eventualele poluari sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

6.

 

Gestionarea deşeurilor

 

Deşeuri

 

B5

Toate  informaţiile privind cantitatea  de deşeuri rezultate  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic. Se raporteazâ lunar la APM Bihor

 

7.

 

Avize, acorduri şi autorizaţii de mediu

Avize, acorduri şi autorizaţii de mediu

B6

Toate  informaţiile privind avize, acorduri şi autorizaţii de mediu  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

8 .

 

Strategii şi politici de mediu la nivel de societate

Strategii şi politici de mediu

B9

Toate  informaţiile sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

9.

 

Programul de prevenire şi combatere a efectelor in caz de dezastre sau calamitaţi naturale

Programe

 

B11

Toate  informaţiile privind programele  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

 

10.

 

Realizarea planului de aparare in caz de dezastre şi in caz de poluari accidentale

Siguranţa populaţiei

C2

Toate  informaţiile privind sanatatea populaţiei  sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei şi se pot consulta zilnic

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC SINTEZA SA ORADEA

ADRESA: Sos.Borsului nr 35, Oradea

TEL/FAX: 0259-266116; fax:0259-462224

EMAIL:  sinteza@rdslink.ro

ADRESA PAGINA INTERNET

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax:  0259-266116; fax:0259-462224

Adresă : e-mail :  sinteza@rdslink.ro

Persoane de contact:  Silvia Ardelean

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Situaţia emisiilor de poluanţi în apă

Bilanţul impurificatorilor

A2

De Luni-Vineri intre orele 10-12,la sediul unitatii

2.

Situaţia emisiilor de poluanţi în aer

Analize periuzinale şi emisii de poluanţi în aer

A1

De Luni-Vineri intre orele 10-12,la sediul unitatii

3.

Situaţia gestiunii deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor

B5

De Luni-Vineri intre orele 10-12,la sediul unitatii

4.

Situaţia urmăririi pânzei freatice la haldade deşeuri proprie

Formular-Rezultatul analizelor de apă la st. Pompe Criş

B5

De Luni-Vineri intre orele 10-12,la sediul unitatii

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Sediu Str. Duiliu Zamfirescu , Nr. 3, Oradea, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259- 436909; 0259-432576

Adresă : e-mail : apaoradea@apaoradea.ro

Adresă pagină de internet: www.apaoradea.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Compartiment Mediu - Calitate

Nr. Telefon/fax : 0259- 436909; 0259-432576 int 760

Adresă : e-mail : protectia.mediului@apaoradea.ro

Persone de contact: Liviu CHEREGI

Nr.

crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei1

Descriere succintă2

Denumitre

Cod3

1.

Starea elementelor de mediu         

 

Monitorizarea de control a calităţi apei potabile

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

2.

Starea elementelor de mediu         

 

Monitorizarea de control a calităţi apei uzate evacuate de agenţii economici

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

3.

Poluări accidentale survenite pe reţele de exploatare

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

4.

·Investiţii- lucrări specifice  lucrări de extindere, retehnologizare întreţinere şi reparaţii.                                      

Extidere şi înlocuire reţele  

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

5.

Campanii educaţionale privind protecţia şi gospodărirea apelor

Campanii educaţionale de conştientizare

B11

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

ADRESA: Sos.Borsului nr 23, Oradea

TEL/FAX: 0259/453345;  0359/409505;  FAX: 0259/263661

EMAIL: office@seoradea.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax:  0259/453345;  0359/409505;  FAX: 0259/263661

Adresă : e-mail :  : office@seoradea.ro

Persone de contact: Grebenisan Danuta

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Emisii de poluanţi în atmosferă

Aer 

A1

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

2.

Date privind calitatea apei captate şi evacuate de la CET 

Apă

A2

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

3.

Indicatorii de calitate ai apelor freatice de la DZC

Sol

A3

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

4.

Fişă statistică cu cotele apei din puţurile piezometrice DZC

Sol

A3

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

5.

Indicatorii de calitate ai apelor freatice din incintă

Sol

A3

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

6.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

Zgomot

B3

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

7.

Deşeuri generate/evacuate/stocate

Deseuri

B5

S.C.Electrocentrale Oradea S.A. nu deţine un compartiment de informare şi relaţii publice.

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC SALUBRI SA ALESD

ADRESA: Str.Lalelelor Nr 2,Alesd,jud.Bihor

TEL/FAX:  0259-340904

EMAIL: salubrialesd@yahoo.com

ADRESA PAGINA INTERNET:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax:  0259-340904

Adresă : e-mail :  salubrialesd@yahoo.com

Persoane de contact:   Moraru Florin

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Calitatea apei potabile captate, tratate, distribuite; calitatea apei uzate evacuate.

Apa

A2

De Luni-Vineri intre orele 8-15

2.

Evidenta gestiunii deseurilor produse, cantitatile de gunoi menajer, stradal (colectat, transportat, depozitat).

Deseuri

B5

De Luni-Vineri intre orele 8-15

3.

Stadiul obtinerii avizelor, autorizatiilor si acordurilor de mediu.

Avize, autorizatii si acorduri de mediu.

B6

De Luni-Vineri intre orele 8-15

4.

Masuri pentru imbunatatirea calitatii serviciilor prestate de apa, canal si salubritate.

Masuri administrative

B8

De Luni-Vineri intre orele 8-15

5.

Strategiile societatii privind serviciile si mediul.

Strategii si politici.

B9

De Luni-Vineri intre orele 8-15

6.

Legislatia privind serviciile executate.

Legislatie.

B10

De Luni-Vineri intre orele 8-15

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC BIHOREANA SA MARGHITA

ADRESA: Viseului nr 19, Marghita,  jud.Bihor

TEL/FAX: 0259-362432

EMAIL: bihoreana@comser.ro; bihoreana@artelecom.net

ADRESA PAGINA DE INTERNET:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protexctia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-362432

Adresă : e-mail :  bihoreana@artelecom.net

 Persoane de contact:  Costrut Radu

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Gestiunea deseurilor-2003

Ancheta statistica - AS_GD_PRODDES (Ancheta statistica gestiunea deseurilor - producere deseuri).

B5

De Luni-Vineri intre orele 7-15

2.

Gestiunea deseurilor-2004

Ancheta statistica - AS_GD_PRODDES (Ancheta statistica gestiunea deseurilor - producere deseuri).

B5

De Luni-Vineri intre orele 7-15

3.

Cheltuieli cu protectia mediului.

Ancheta statistica - AS_CPM_CI (Ancheta statistica cheltuieli protectia mediului).

B12

De Luni-Vineri intre orele 7-15

 

Anul de raportare:2008

Denumirea societatii care completează formularul : SC NUTRIENTUL SA Palota

Sediu Str. Campului, Nr. 1, Palota, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259- 471811; 0259-415695

Adresă : e-mail : nutrient@rdslink.ro

 

Nr.

crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei1

Descriere succintă2

Denumitre

Cod3

1.

Managementul cantitativ şi calitativ al apelor de suprafaţă şi subterane din Bazinul Hidrografic Crişuri      ·

 

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Datele sunt disponibile la sediul societatii – persoana de contact ec. Dragu Dan

2.

Programe de etapizare impuse la utilizatorii importanţi de apă                     

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Datele sunt disponibile la sediul societatii – persoana de contact ec. Dragu Dan

 

3.

Date statistice privind situaţia hidrologică                                   

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Nu este cazul

 

 

4.

Poluări accidentale la nivel de bazin

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Datele sunt disponibile la sediul societatii – persoana de contact ec. Dragu Dan

 

5.

·Investiţii- lucrări specifice de amenajări hidrotehnice; lucrări de întreţinere şi reparaţii.                                      

Managementul de bazin 

A2

Datele sunt disponibile la sediul societatii – persoana de contact ec. Dragu Dan

 

6.

 Program de prevenire şi combatere a efectelor inundaţiilor – realizarea planului de apărare

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B11

Nu este cazul

7.

.Analize economice

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B13

Nu este cazul.

8.

·Proiecte cu finanţare externă şi/sau cu finanţare de la buget în domeniul gospodăriri apelor.

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

 

B11

Nu este cazul.

9.

.Stadiul implementării Directivei Cadru pentru Apă şi etapele privind îndeplinirea acquis comunitar de aderare.

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B11

Nu este cazul.

10

Proiecte/campanii educaţionale privind protecţia şi gospodărirea apelor

Proiecte, parteneriate

B11

Nu este cazul.

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC MOBILSAL  SA SALONTA

ADRESA: P-ta Democratiei nr 6,Salonta

TEL/FAX:  0259-371004;  0259-371118

EMAIL: mobilsal@inweb.ro

ADRESA PAGINA DE INTERNET:  www.mobilsal.com

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-371004;  0259-371118

Adresă : e-mail :  mobilsal@inweb.ro

 Persoane de contact:  Mangori Iuliu

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Ambalaje metalice utilizate.

Deseuri

B5

La cerere,de luni-vineri între orele 08.00-15.00

2.

Ambalaje corespunzătoare producţiei pe anul 2005.

Deseuri

B5

La cerere,de luni-vineri între orele 08.00-15.00

3.

Prevenirea şi combaterea poluării accidentale.

Plan de combatere a poluărilor accidentale

B11

La cerere,de luni-vineri între orele 08.00-15.00

4.

Avize,acorduri,autorizaţii

Autorizaţie de mediu.

B6

La cerere,de luni-vineri între orele 08.00-15.00

 

AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR

NUME/DENUMIREA PERSOANEI CARE DETINE INFORMATIA DE MEDIU: SC Impregnat Traverse din Lemn SA –Punct de lucru Tileagd

ADRESA: Str.Uzinei nr.812,Tileagd,jud.Bihor

TEL/FAX:   0259-345003

EMAIL

ADRESA PAGINA DE INTERNET

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax:  0259-345003

Adresă : e-mail : 

Persoane de contact:  Pop V.

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Starea elementelor de mediu..

Buletine de analiză ape uzate,sol.    Evidenţă debite captate şi evacuate

A2,A3

La cerere, de luni-joi între orele 12.00 - 15.00.

2.

Prevenirea şi combaterea poluării accidentale.

Prevenirea şi combaterea poluării accidentale.

A6

La cerere, de luni-joi între orele 12.00 - 15.00.

3.

Funcţionarea unităţii.

Aviz de mediu pentru privatizare.

B6

La cerere, de luni-joi între orele 12.00 - 15.00.

4.

Factori care pot afecta mediul.

Autorizaţie de gospodărire a apelor         Program de etapizare privind realizarea lucrărilor şi măsurilor pentru protecţia calităţii apei..

B6

La cerere, de luni-joi între orele 12.00 - 15.00.