LISTA INFORMATIILOR DE MEDIU DETINUTE DE ALTE AUTORITATI PUBLICE

2008

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Direcţia Apelor Crişuri Bihor

Sediu Str. Ion Bogdan, Nr. 35, Oradea, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259/442033; 0259/444237

Adresă : e-mail : dispecerat@oradea.rowater.ro

Adresă pagină de internet: www.rowater.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon/fax : : 0259- 442033; 0259-444237

Adresă : e-mail :anca.petrica@dac.rowater.ro

Persone de contact: Anca Mihociu

Nr.

crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei1

Descriere succintă2

Denumitre

Cod3

1.

Managementul cantitativ şi calitativ al apelor de suprafaţă şi subterane din Bazinul Hidrografic Crişuri      ·

 

 

 

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

2.

Programe de etapizare impuse la utilizatorii importanţi de apă                     

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

3.

Date statistice privind situaţia hidrologică                                   

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la 4.nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

4.

Poluări accidentale la nivel de bazin

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându-şi dreptul de proprietate intelectuală.

5.

·Investiţii- lucrări specifice de amenajări hidrotehnice; lucrări de întreţinere şi reparaţii.                                      

Managementul de bazin 

A2

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

6.

 Program de prevenire şi combatere a efectelor inundaţiilor – realizarea planului de apărare

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B11

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

7.

.Analize economice

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B13

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

8.

·Proiecte cu finanţare externă şi/sau cu finanţare de la buget în domeniul gospodăriri apelor.

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B11

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

9.

.Stadiul implementării Directivei Cadru pentru Apă şi etapele privind îndeplinirea acquis comunitar de aderare.

Programe proiecte internaţionale/aderarea la Uniunea Europeană

B11

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

10

Proiecte/campanii educaţionale privind protecţia şi gospodărirea apelor

Proiecte, parteneriate

B11

Cu excepţia datelor care ţin de siguranţa naţională toate celelalte informaţii de mediu sunt accesibile în forma prelucrată la nivelul instituţiei, aceasta asigurându

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Autoritatea de Sănătate Publică  Bihor

ADRESA: Str. Libertatii, Nr. 34, Oradea, Judetul Bihor

Nr. Telefon / fax: 0259/434565, 0259-/418654

Adresă : e-mail : dirsan@rdsor.ro

Adresă pagină de internet:www.aspbh.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon/fax : 259/434565; 0259/418654

Adresă : e-mail :dirsan@rdsor.ro ;

Persone de contact: Sărmăşan Claudia

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea calităţii aerului şi a indicatorilor de sănătate în relaţie cu concentraţia de CO.

Supravegherea şi controlul stării de sănătate în relaţie cu calitatea aerului

       A1

lunar                   trimestrial

2

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind calitatea apei potabile (nr. probe, analize, rezultate);Monitorizarea epidemiilor hidrice;Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa din fântână;Acţiuni de control în domeniul calităţii apei potabile.

Supravegherea şi controlul privind calitatea apei destinate consumului uman

A2

lunar                   trimestrial

3

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea radioactivităţii apei potabile şi alimentului;Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante;Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în radiologia diagnostică;Acţiuni de control în domeniul obiectivelor cu radiaţii ionizante

Supravegherea şi controlul stării de sănătate în relaţie cu expunerea la radiaţii ionizante

A5

lunar                   trimestrial

4

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile de îngrijire medicală;Acţiuni de control în domeniu.

Supravegherea şi controlul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

B5

lunar                   trimestrial

5

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu pesticide;Acţiuni de control în domeniu.

Supravegherea şi controlul circulaţiei produselor pesticide

B1

lunar                   trimestrial

6

Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind expunerea la azbest în mediul de muncă;Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind expunerea la poluanţii carcinogeni;Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind expunerea la zgomot.

Supravegherea şi controlul stării de sănătate a persoanelor

C1

lunar                   trimestrial

7

Supravegherea calităţii fizice, chimice, microbiologice şi nutriţionale a laptelui şi produselor lactate;Supravegherea calităţii nutritive şi contaminării microbiologice a băuturilor răcoritoare;Monitorizarea calităţii nutritive şi contaminării microbiologice a cărnii şi produselor din carne;Monitorizarea calităţii nutritive şi contaminării microbiologice a făinii, pâinii şi produselor de panificaţie;Evaluarea nivelului de Iod din sarea iodată pentru consumul uman;Monitorizarea toxiinfecţiilor alimentare;Monitorizarea calităţii apelor minerale;Acţiuni de control în domeniul siguranţei alimentului.

Supravegherea şi controlul calităţii alimentului

C1

lunar                   trimestrial

8

Monitorizarea şi controlul produselor cosmetice

Supravegherea şi controlul calităţii produselor cosmetice; Notificarea produselor cosmetice

C1

lunar                   trimestrial

9

Monitorizarea contaminării chimice a alimentului pe indicatorii GEMS-FOOD (nr. probe, teste etc.).

Supravegherea şi controlul privind contaminanţii în alimente

C2

lunar                   trimestrial

 

AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primăria oraşului SĂCUIENI

ADRESA : Str. Libertatii nr 1,Sacuieni, jud. Bihor

TEL/FAX: : 0259/352194

EMAIL: primaria-sacueni@cjbihor.ro

ADRESA PAGINA INTERNET: www.sacueni.ro

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protecţia Mediului

Nr. Telefon/fax: : 0259/352194

Adresă : e-mail: primaria-sacueni@cjbihor.ro

Persone de contact:Wilhelm Akos Sandor

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Calitatea si cantitatea apei potabile,populatie racordata la distributia apei potabile.

Apă

A2

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

2

Suprafete degradate.

Sol

A3

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

3

Suprafata intravilan/extravilan,suprafata parcurilor si spatiilor verzi,suprafata de pasune,padure,teren arabil

Suprafata terestra,peisajul si ariile naturale,diversitatea biologica si componentele sale.

A4

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

4

Cantitatea de energie consumata de populatie.

Energie.

B2

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

5

Gestionarea deseurilor.

Deseuri

B5

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

6

Agenti economici cu/fara aviz,autorizatie,acord de mediu.

Avize,acorduri si autorizatii de mediu.

B6

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

7

Acte normative privind protectia mediului,Hotariri ale Consiliului Local.

Legislatie

B10

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

8

Continutul planurilor si programelor de actiune.

Planuri si programe de actiune.

B11

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

9

Natalitatea si mortalitatea.

Sanatatea populatiei

C1

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

10

Aparare impotriva calamitatilor.

Siguranta populatiei.

C2

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

11

Rata somajului,densitatea populatiei,nr.de locuitori,forta de munca ocupata.

Conditii de viata.

C3

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

12

Autorizatii de constructii,PUG,PUZ

Constructii.

C5

La cerere               Zilnic de luni – vineri Orele 8.30 -14.30

AN DE RAPORTARE:2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE:  Direcţia Fitosanitară Bihor

ADRESA: Ion Bogdan nr. 42, Oradea, Judetul Bihor

TEL/FAX: 0259/415710 ; Fax: 0259/415710

EMAIL: djf@rdslink.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon/fax: 0259/415710 ;  0259/ 415710

Adresă : e-mail : djf@rdslink.ro

Persone de contact: Itu Virgil

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Stocurile si modul de pastrare a substantelor organo-clorurate si a altor pesticide cu termenul de valabilitate expirat, interzise la utilizare

Duplitox 3 + 5HeclotoxDetox 35

B1

Disponibil la cerere  Zilnic 9 - 12

2

Consumul anual de produse de uz fitosanitar in judetul Bihor, suprafata tratata si cantitatea de substanta activa ce revine pe unitatea de suprafata

Fungicide to. s.a.Insecticide to. s.a.Erbicide to. s.a.

B1

Disponibil la cerere  Zilnic 9 - 12

3

Informatii privind produsele de uz fitosanitar omologate si tehnologia de aplicare

Toate produsele de uz fitosanitar omologate conform Legii 85/1995

B1

Disponibil la cerere  Zilnic 9 - 12

4

Buletine de avertizare pentru efectuarea tratamentelor fito-sanitare la culturile agricole

Buletine de avertizare

B1

Transmise din oficiu la primării şi presei scrise locale ; Disponibil la cerere Zilnic 9 – 12

5

Analize fito-patologice pentru plante afectate de bolisau dăunăâtori.

Analize

B13

Disponibil la cerere   Zilnic 9 – 12

AN DE RAPORTARE:2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

ADRESA: PIATA UNIRII NR.1, Oradea, judeţul Bihor

TEL/FAX: 0259/437000, Fax : 0259/ 437544

EMAIL: primarie@oradea.ro

ADRESA PAGINA INTERNET

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Informaţii Publice; Comp.                                                                                                                                                             Protecţia Mediului – Spaţii Verzi

Nr. Telefon/fax: 0259/437000; 0259/437544

Adresă : e-mail : primarie@oradea.ro

Persone de contact:Dan Gherdan 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Încadrarea în parametrii calitativi şi cantitativi a apei potabile şi a apei evacuate.

Apă

A2

La cerere

2

Gestionarea deşeurilor.

Deşeuri

B5

La cerere

3

Avize acordate pentru firmele de colectare selectivă a deşeurilor.

Avize

B6

La cerere

4

Legislaţie naţională şi Hotărâri ale Consiliului Local.

Legislatie

B10

La cerere

5

Acţiuni cu ocazia diferitelor evenimente ecologice;
proiecte pentru protecţia mediului. 

Planuri si programe de actiune

B11

La cerere

6

Certificate de urbanism şi autorizaţie de construire.

Construcţii

C5

La cerere

 AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primaria Mun. MARGHITA, Judeţul Bihor

ADRESA: Str. Calea Republicii nr.1, Marghita, Jud. Bihor

TEL/FAX: 0259-362001 , Fax : 0259- 362404

EMAIL: primaria@marghitaonline.ro

ADRESA PAGINA INTERNET: www.marghitaonline.ro

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protecţia Mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-362001 / 0259- 362404

Adresă : e-mail : primaria@marghitaonline.ro

Persone de contact: Bernarth Tiberiu

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Calitatea si cantitatea apei potabile, populatie racordata la distributia apei potabile

apa

A2

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

2

Suprafete degradate

sol

A3

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

3

Suprafata intravilan/extravilan, supr.parcurilor si spatiilor verzi, supr de pasune, padure, teren arabil

Suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, diversitatea biologica si componenetele sale

A4

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

4

Cantitatea de energie consumata de populatie

energie

B2

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

5

Gestionarea deseurilor

deseuri

B3

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

6

Agenti economici cu/fara aviz, autorizatie, acord de mediu

avize acordri si autorizatii de mediu

B6

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

7

Acte normative privind prot mediului, Hotarari a Consiliului Local

legislatie

B10

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

8

Continutul planurilor si programelor de actiune propuse/derulare 

Planuri si programe de actiune

B11

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

9

  Natalitatea si mortalitatea

Sanatatea populatiei

C1

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

10

Aparare impotriva calamitatilor

Siguranta popuatiei

C2

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

11

Rata somajului, densitatea pop/mp,   nr de lociutori, forta de munca ocupata

Conditii de viata

C3

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

12

Autorizatii de constructii, PUG, PUZ

constructii

C3

La cerere zilnic de luni-vineri intre orele 8.00-14.00

 AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET: BIHOR
DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primaria Mun. BEIU
Ş, Judeţul Bihor

ADRESA: Str.P-ta Samuil Vulcan , Nr. 16, Judetul Bihor

TEL/FAX: : 0259/321935, 0259/321347; Fax: 0259/321273

EMAIL:  primaria.beius@cjbihor.ro

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Amenajarea Teritoriului                                                                                                                                                             

Nr. Telefon/fax: : 0259/321935 ; 0259/321347 ; Fax : 0259/321273

Adresă : e-mail : primaria.beius@cjbihor.ro

Persoane de contact: Kristo Delia

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Starea calitativa si cantitativa.a apei potabile,uzate si pluviale

Indicatori cantitativi si calitativi

A2

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

2

Date privind situatia spatiilor verzi, parcurilor,scuarurilor,aliniamentelor plantate

Programul de extindere si reabilitare a spatiilor verzi din municipiul Beius pentru atingerea suprafetelor de spatiu verde de 20mp/loc pana in anul 2010, respectiv 26 mp/loc pana in anul 2013

A4

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

3

Poluari accidentale

Activitati generatoare de poluari accidentale care ar afecta mediul si starea de sanatate a populatiei

B1

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

4

Situatia asigurarii cu agen termic si apa calda menajera in sistem centralizat

Energie termica geotermala

B2

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

5

Colectarea, transportul,depoyitarea de;eurilor urbane .

 

Cantitatea de deseuri municipale colectata, transportata si depusa in halada de deseuri, DEEE,alte tipuri de deseuri

B5

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

6

Norme privind gospodarirea,curatenia, intretinerea si pastrarea linistii publice in scopul protectiei mediului si a starii de sanatate a populatiei.

Masuri administrative

B8

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

7

Programe cu finantare externa si/sau cu finantare de laguvern,pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizarea mun. Beius si sat apartinator Delani.

Programe si proiecte

B11

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

8

Programe cu finantare externa si/sau cu finantare de laguvern,privind gestionarea deseurilor.

Planuri si programe

B11

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

9

Situatia alimentarilor cu apa, canalizare si epurare in mediul rural (canalizare menajera sat Delani).

Conditii de viata

C3

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

10

Lista cu autorizatiile de constructie si certificatele de urbanism.

Constructii

C5

la cerere ,zilnic intre orele 8-14.

 

AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primăria Orasului ŞTEI, Judetul Bihor

ADRESA: str.Andrei Mureşanu nr.4B, Stei, jud. Bihor

TEL/FAX:  0259-: 332337

EMAIL:  primaria-stei@cjbihor.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :  Serviciul UAT

Nr. Telefon/fax:  0259/332337

Adresă : email : primaria-stei@cjbihor.ro

Persoane de contact: Scridon Valeria

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Documentaţiile privind  suprafaţa  terestră , peisajul şi ariile protejate, diversitatea biologică şi componentele sale se găsesc la Primăria oraşului Ştei fiind cuprinse în PUG (plan urbanistic general), RLU ( regulamentul local de urbanism) .

Starea  elementelor  de mediu  este  bună          

A4

Suport scris

2

Deseuri urbane , acest capitol este cuprins în PLGD Colectarea  selectivă  a deşeurilor şi reciclarea lor.

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B5

Suport scris

3

Masuri administrative 

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B8

Suport scris

4

Politici locale

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B9

Suport scris

5

Legislatie locala, Regulamentul de gospodărire a oraşului Ştei, aprobat prin HCL nr.36/29.04.203

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B10

Suport scris

6

Planuri si programe de actiune privind mediulProgramele –Să  reciclăm  hârtia - România curată 

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B11

Suport scris

7

Analize cost-beneficiu

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B12

Suport scris

8

Alte analize si prognoze economice locale folosite in luarea deciziei de mediu

Factori, activitati ori masuri care afecteaza sau pot afecta mediul, analize economice si ipoteze folosite in luarea deciziei de mediu

B13

Suport scris

9

Zonele culturale

Starea sanatatii si sigurantei populatiei, conditiile de viata, zonele culturale si constructiile, in masura in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu.

C4

Suport scris

10

Extinderea Statiei de Epurare a orasului Stei.

Proiectul a fost depus la Administratia Fondului pentru Mediu,pentru a participa la selectia pentru finantare.

B11

Suport scris

 AN DE RAPORTARE: 2008

JUDET; BIHOR

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primăria Municipiului SALONTA. Judetul Bihor

ADRESA:Str. Republicii Nr. 1, Salonta

TEL/FAX: 0259-373243 ; 0359-409730; Fax: 0359-409733

EMAIL:  primsal@rdslink.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:  www.salonta.net

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-373243 ; 0359-409730; Fax: 0359-409733

Adresă : e-mail :  :  primsal@rdslink.ro

Persone de contact: Smeu Luminita

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a mun. Salonta

Măsuri administrative

B8

La sediul Primăriei, solicitare prin cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul

 

2

Regulament al serviciului de salubrizare al mun. Salonta

Măsuri administrative

B8

La sediul Primăriei, solicitare prin cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul

 

3.

Reglementarea circulaţiei pe teritoriul mun. Salonta a mijloacelor care transportă materiale periculoase

Siguranţa populaţiei

C2

La sediul Primăriei, solicitare prin cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul

 

4.

Plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluării accidentale

Siguranţa populaţiei

C2

La sediul Primăriei, solicitare prin cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul

 

5.

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

- strategii şi politici

B9

La sediul Primăriei, solicitare prin cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul

 

 

AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

ADRESA: Parcul Traian, nr. 5, Oradea

TEL/FAX:  0259-417950 , Fax: 0259-417950
EMAIL :
cjbihor@rdsor.ro ; directia_teh@cjbihor.ro

ADRESA PAGINA INTERNET: www.cjbihor.ro

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : 
Directia Tehnica

Nr. Telefon/fax: :  0259-417950 , Fax: 0259-417950

Adresă : e-mail : cjbihor@rdsor.ro ; directia_teh@cjbihor.ro

Persoane de contact: Bente Simina ; Brancsik Carmen

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Situaţia privind recuperarea deşeurilor defalcată pe localităţi, întocmită lunar.

Situaţie recuperare deşeuri

B5

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

2

Plan general de acţiune pentru implementarea la nivel local HG nr.321/2005,HG nr.322/2005 şi HG nr.349/2005.

Planuri şi programe de acţiune.

B8

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

3.

 Derularea proiectelor de mediu aflate în evidenţa Consiliului Judeţean Bihor, modul de implementare, actualizare lunară.

Planuri şi programe de acţiune

B11

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

4

Lista localităţilor propuse pentru concesionarea serviciului de înfiinţare şi distribuţie a gazelor naturale.

Energie

B2

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

5

Lista localităţilor care au reţele de distribuţie a gazelor naturale,puse în funcţiune până la data de 30.11.2005.

Energie

B2

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

6

Situaţia alimentării cu apă a localităţilor din judeţul Biho

Condiţii de viaţă.

C3

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

7

Plan de conformare pentru implementarea Directivei 98/83/EC privind apa potabilă.

Planuri şi programe.

B11

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

8

Plan de conformare pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate.

Planuri şi programe.

B11

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

9

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor privind preluarea în patrimoniu Consiliului Judeţean Bihor,respectiv transmiterea în patrimoniul consiliilor locale a unor obiective de investiţii privind alimentările cu apă potabilă (HG nr.687/1997). 

Legislatie

B10

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

10

Planuri urbanistice generale (PUG) a localităţilor din jud.Bihor.

Construcţii

C5

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

11

Lista cu autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism eliberate de Consiliul Judeţean Bihor. 

Construcţii

C5

Disponibilă la cerere, gratuit, zilnic; cerere scrisă depusă la registratură, cam. 9, parter.

 AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural

ADRESA: Aleea Emanuel Gojdu, nr.3, Oradea

TEL/FAX: 0259-416899 , Fax: 0259-418512

EMAIL: dccpcn_bihor@rdsor.ro

ADRESA PAGINA INTERNET:

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon/fax: 0259-416899 , Fax: 0259-418512

Adresă : e-mail : : dccpcn_bihor@rdsor.ro

Persoane de contact:

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Construcţii; monumente istorice; imobile situate în zona de protecţie a monumentelor

Construcţii; Lista monumentelor istorice; anexă la OMCC nr.2314/2004, publicată în MO nr.646/iulie 2004

C5

Disponibile la cerere, zilnic .

2

Factori care afectează construcţiile:Vânt, cutremur, inundaţii

Factori care afectează construcţiile:

C5

Disponibile la cerere, zilnic .

AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE:  Primăria oraşului  VALEA LUI MIHAI, Judeţul Bihor

ADRESA:  Calea Revolutiei, Nr 2

TEL/FAX:  0259-355216, Fax: 0259-.355933

EMAIL : primaria.valealuimihai@cjbihor.ro

ADRESA PAGINA DE INTERNET:

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Comp. Protectia mediului

Nr. Telefon/fax: 0259-355216, Fax: 0259-355933

Adresă : e-mail :  primaria.valealuimihai@cjbihor.ro

Persone de contact:  Kiss Balasz

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1

Planul urbanistic general al orasului Valea lui Mihai, capitolul 2.8. “protectia si conservarea mediului” aliniat 4-5-6 – informatii primite de la APM 

Aerul si atmosfera

A1

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orara 8 - 16

2

Planul urbanistic general al orasului Valea lui Mihai, capitolul 2.8. “protectia si conservarea mediului” aliniat 7-8 – rezultatele analizelor microbiologice prin laboratoarele Directiei de Sanatate publica

Apa

A2

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orara 8 - 16

3

Planul urbanistic general al orasului Valea lui Mihai, capitolul 2.8. “protectia si conservarea mediului” aliniat 9-10 – identificarea zonelor expuse la riscuri naturale pe teritoriul administrativ al orasului Valea lui Mihai

Solul 

A3

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orara 8 - 16

4

Planul Local de Gestionare a Deseurilor, situatiile lunare privind cantitatile de deseuri generate pe categorii de producere. Situatiile lunare privind recuperarea deseurilor.

Deseuri 

B5

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orara 8 - 16

5

Programul Inchiderii depozitului urban de deseuri, colectare selective, valorificarea si tratarea ecologica a deseurilor

Planuri si programe de actiuni

B11

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orara 8 - 16

6

Plan local de gestiune a deseurilor – “costuri prognozate”

Analize cost-beneficiu

B12

Informatia solicitata se poate obtine zilnic la cerere,  in intervalul orar 8 - 16

 AN DE RAPORTARE: 2008

DENUMIREA AUTORITATII PUBLICE: Primaria oraşului NUCET, Judetul Bihor

ADRESA: Str.Republicii, nr.8

TEL/FAX:  0259/339422

EMAIL:  primaria-nucet@cjbihor.ro

ADRESA PAGINA DE INTERNET:

 Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia : Serv.Urbanism

Nr. Telefon/fax: 0259/339422

Adresă : e-mail : primaria-nucet@cjbihor.ro

Persone de contact: Jurca Paul  

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod 

1

Poluare aer

Aerul şi atmosfera

A1

La cerere,pe suport de hârtie

2

Poluare apă

Apa

A2

La cerere,pe suport de hârtie.

3

Depozitare şi transport de deşeuri

Deşeuri

B5

La cerere,pe suport de hârtie

4

Plan Local de Acţiune

Planuri şi Programe de acţiune

B11

La cerere,pe suport de hârtie