LISTA INFORMATIILOR DE MEDIU DETINUTE DE ONG-uri
                                                      2008

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Fundaţia Life Tineret

Sediu: ,str.Cuza Vodă,nr.17 , Oradea

Nr. telefon / fax: Tel:0259/236273                                  

Adresă : e-mail : e-mail: life@rdsor.ro 

Adresă pagină de internet: web:www.life.org.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persoane de contact: Hărduţ Marius                            

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Programme de tineret, în domeniul cultural, educaţional, de protecţie a mediului, schimburi internaţionale

Proiecte

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Fundaţia ECOTOP pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă

Sediu: Piata Independentei 39, Cetatea Oradea Corp I, Oradea

Nr. Telefon : 0359/425.591 ; fax :0359/425.590

Adresă : e-mail : ecotop@rdlink.ro

Adresă pagină de internet: www.ecotoporadea.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persoane de contact: George Togor

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Conservarea diversităţii biologice mediu urban - rural                                          managementul apelor        

Proiecte si programe

A11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Societatea de Istorie Naturală NYMPHAEA

Sediu: Bd-ul Dacia,nr.1-3, Oradea

Nr. Telefon : 0259/412724,int.14     Fax :0259/467729              

Adresă : e-mail : nymphaea@rdslink.ro

Adresă pagină de internet:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persoane de contact: Radu Huza                                    

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Protecţia mediului natural şi antropic

Proiecte, parteneriate

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Clubul de Speologie “CRISTAL”

Sediu: P-ta 1 Decembrie nr 4-6, Oradea

Nr. Telefon / Fax : 0259/472434                         

Adresă : e-mail : speocristal@hotmail.com

Adresă pagină de internet: www.speocristal.go.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Tamas Bruncsak                       

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Activitati de speologie                                 Alpinism                                                          Protectia mediului- programe de supraveghere ecologica a Muntilor Apuseni;                                                              -conservarea ariilor protejate;                            -promovarea programelor de supraveghere ecologica in scoli.

Proiecte, parteneriate, programe

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Asociaţia Geografică ”Simion Mehedinţi”

Sediu: str. Armatei Române,nr.5,Pavilion C,et.2, Oradea

Nr. Telefon : 0259/256069         , Fax : 0259/232789                               

Adresă : e-mail :

Adresă pagină de internet:

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Sărmăşan Claudiu                                        

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Promovarea turismului, a dezvoltării durabile, protecţia mediului

Proiecte,  programe

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Asociaţia “Grupul Milvus”, Târgu Mureş, filiala Oradea

Sediu: Tîrgu Mureş,Str.Crinului,nr.22,  Filiala Oradea Str. Sulyok Istvan

Nr. Telefon: 0265/264726                             

Adresă : e-mail : office@milvus.roweb

Adresă pagină de internet: www.milvus.ro                           

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Attila Nagy 

Tel: 0745.133191

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Protecţia mediului şi educaţie ecologică

Proiecte,  parteneriate

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

  

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Clubul de Speologie “Speodava” Ştei

Sediu: Stei, Aleea Miron Pompiliu, nr.3, ap.28                             

Adresă : e-mail :

Adresă pagină de internet:                      

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Brijan Petru                     

Tel:0743.448381

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Club de speologie, protecţia mediului

Proiecte,  parteneriate

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Munţii Apuseni

Sediu: Oradea, P-ţa 1 Decembrie,nr.4

Tel/fax :0259/472434                                                     

Adresă : e-mail : lifeapuseni@rdsor.ro; contact@oradeaverde.ro

Adresă pagină de internet:                      

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Viorel Lascu                                 

Tel :0745.602203                       

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Protejarea patrimoniului natural al Munţilor Apuseni .

Proiecte,  parteneriate

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă

Sediu: Oradea,P-ţa 1 Decembrie,nr.6,etaj I,camera 8

Tel/fax :0259/472434                        

Adresă : e-mail : lifeapuseni@rdsor.ro; contact @capdd-bihor.org

Adresă pagină de internet: www.capdd-bihor.org                    

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Ioana Lucaciu

Tel :0745/134545 , 0745/326468                       

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

ecoturism în Munţii Apuseni ;    - management arii protejate ;      - promovarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural al Munţilor Apuseni

Proiecte,  parteneriate

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Speo Club ”Z” Aştileu

Sediu: com.Aştileu,BL 14, ap.4

Tel/fax :    0744/795510                   

Adresă : e-mail : speodamm@yahoo.com

Adresă pagină de internet: www.speoz.tripod.com                    

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Paul-Erik Damm                         

Tel: 0744.795510                          

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Explorarea şi cercetarea peşterilor, a mediului carstic

Proiecte,  programe, actiuni

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Clubul de Speologie CRYSIS

Sediu: Oradea, B-dul Stefan cel Mare,nr.112, bl.D7, ap.35.

Tel/fax : 0259-266774;                                                 

Adresă : e-mail : crysis@rdslink.ro

Adresă pagină de internet:                    

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persoane de contact: Lazăr Tibor                                  

 

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Speologie

Programe, actiuni

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Clubul “Apuseni”

Sediu: Beiuş, Aleea Padisului nr 2 ,bl R8, ap 15

Tel/fax :                        

Adresă : e-mail :

Adresă pagină de internet:                    

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Cuc Ovidiu

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Promovarea turismului rural şi al dezvoltării durabile

Programe, proiecte

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Fundaţia “Czaran Gyula

Sediu: Oradea,Str.Costache Negruzzi,nr.8, bl. Pb25,ap.2

Tel/fax :   0744/706708 ; 02597266069                    

Adresă : e-mail : fe_gri@yahoo.com

Adresă pagină de internet:    www.czaran-gyula.ro                

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Persone de contact: Egri Francisc

Tel : 0744/706708                              

Nr. crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

CONDIŢII DE DISPONIBILIZARE

Descriere

Denumire

Cod

1.

Promovarea turismului montan amator

Programe, proiecte

B11

Informatiile sunt disponibile la cerere

 

Anul de raportare:2008

Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Asociatia “Centrul de Protectie a a Mediului – Bihor”

Sediu Str. Aleea Padisului, nr.9, sc.B, ap.14, Beius, Judetul Bihor

Nr. Telefon 0722 55 11 42

Fax  0359841640

Adresă : e-mail : aso_cpm_bh@yahoo.com

Adresă pagină de internet: www.salvatinatura.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :

Nr. Telefon 0722 55 11 42

       fax : 0359841640

Adresă : e-mail : aso_cpm_bh@yahoo.com

Persone de contact: Lucian Budău

Nr.

crt.

TIPUL INFORMAŢIEI PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE

Condiţii de disponibilizare a informaţiei1

Descriere succintă2

Denumitre

Cod3

1.

Proiecte/campanii educaţionale privind protecţia mediului

Proiecte, parteneriate

B11

La cerere

2.

Poluarea in mediul subteran

Film documentar

B11

La cerere

3.

Prezentare trasee turistice

Film documentar

B11

La cerere