GESTIUNE DEȘEURI ȘI CHIMICALE

Tabele pentru realizarea și raportarea trimestrială a inventarului privind operatorii economici care desfășoară activități cu chimicale


Tabel pentru inventarierea si raportarea materialelor cu continut de azbest existente la operatorii economici

 


Ordin nr.927 din 06.10.2005 Privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje

 

Hotărârea nr.170 din 12,02,2004 privind gestionarea anvelopelor uzate


Chestionare raportare nămol pentru Statii de epurare Municipale


Chestionare raportare nămol pentru Statii de epurare Industriale


Formulare cercetare statistica GD 2006