GESTIUNE DEȘEURI ȘI CHIMICALE

  Formulare pentru raportare chimicale aferente anului 2009


   Chestionare pentru raportare deșeuri generate și gestionate în anul 2008


   Ordin nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

    Formulare( Anexele 1-8 din Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare )


  Formulare pentru realizarea și raportarea trimestrială a inventarului privind operatorii economici care desfășoară activități cu chimicale


  Formular pentru raportarea lunară -managementul integrat al deșeurilor municipale


  Formular pentru raportarea lunară a deșeurilor industriale


  Formular pentru raportarea lunară a deșeurilor spitalicești