Autorizări și Controlul ConformăriiFree Counter

 

 

 

 

 

 

 


  

Calitate Aer


      NOUTĂȚI  
 


Lansarea celei de-a treia sesiuni de proiecte POS Mediu


Registrul E-PRTR

Siteul european al registrului E-PRTRA N U N Ț U R I


Anunțuri Publice

     

Autorități ce trebuie anunțate în cazul unor fenomene naturale deosebite - Poluări accidentale

Ministerul Mediului și Pădurilor

Tel: 021 316.02.15


Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tel: 021-207.11.01
Fax: 021-207.11.03


Instituția Prefectului județului Bihor

Comitetul judetean pentru situatii de urgenta

Tel/fax: 0259 418028


Direcția Ape Crișuri Oradea
 

Dispecerat:
Tel/fax: 0259 444237


Director APM Bihor:


Tel: 0259-444590
Fax: 0259-406588